logo

Friday DevMeet Night #2 - Good Rails test suite

23/01/2019
Chia sẻ

Ruby Friday sẽ tiếp tục với phần Testing trong Rails, lần này sẽ nói về cách để tạo 1 bộ Good test, các best practive trong Test.

Đối tượng tham gia: Developer, sinh viên, và tất cả mọi người quan tâm đến testing trong lập trình.
Thời gian: 18h00 thứ 6 ngày 25.5
Địa điểm: IoT Space, 63 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng
Phí tham dự: miễn phí
Tiện ích kèm theo: Cocacola, budweiser (vì số lượng có hạn nên mỗi bạn sẽ được tối đa 2 lon)
Số chỗ ngồi: 15Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIHzaJEe_UFlvyP9A8HcSDLHd3k7fQaY-thvOgHjQceuVqZQ/viewform?fbzx=-1398185161889681000

Welcome tất cả mọi người và hẹn gặp mọi người ở tầng 2, IOT Space, 63 Phan Đăng Lưu.

** Slide và hình ảnh về đượt Meetup trước mọi người có thể xem ở phía dưới.

----

Sự kiện phần trước : https://www.facebook.com/events/215475449048607/

Slide cho sự kiện phần trước: https://docs.google.com/presentation/d/1Aqn2akf1nGii2bvx4UNhRROM1hsydd5n_S9TA-YA4ao/edit?usp=sharing

Đối tác của IOT space