logo

Meetup #1 WordPress in Da Nang

23/01/2019
Chia sẻ

(Scroll down to see the English content).
Meetup đầu tiên của nhóm WordPress Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào tháng 08 này.Thời gian: 09.00 đến 11.00 sáng, thứ bảy, ngày 11/08/0218.
Địa điểm: IoT Coworking Space, 63 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng.


**Vì buổi đầu tiên nên sẽ giới hạn cho 50 bạn.**
Đăng ký tại https://www.meetup.com/danang-wordpress/events/252464331/

### Topic đầu tiên: WordPress: câu chuyện 15 năm, hiện tại và tương lai
Người trình bày: Dat Hoang - Locale Manager tại https://vi.wordpress.org

### Topic thứ hai: Practical SEO and WordPress (tiếng Anh)
Người trình bày: Randy West - Serial Entrepreneur and Founder of TapSuccess.com

### Topic thứ ba: REST API - a real example
Người trình bày: Nguyen Cong Tuan
 

Đối tác của IOT space