logo

  • Trang chủ
  • Thông báo
  • Người lao động không có chế độ nghỉ ngày thứ Bảy thì được nghỉ liền 02 ngày

Người lao động không có chế độ nghỉ ngày thứ Bảy thì được nghỉ liền 02 ngày

02:45 22/01/2019
Chia sẽ

Theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2012, ngày Quốc khánh, người lao động được nghỉ 01 ngày (ngày 02/09 dương lịch). Tuy nhiên, theo Thông báo 5427/TB-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, do ngày Quốc khánh năm nay trùng vào ngày Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày thứ Hai (ngày 03/09). Như vậy: - Công chức, viên chức và người lao động có chế độ nghỉ ngày thứ Bảy thì được nghỉ liền 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 01/09 đến hết thứ Hai ngày 03/09/2018. - Người lao động không có chế độ nghỉ ngày thứ Bảy thì được nghỉ liền 02 ngày, từ Chủ nhật ngày 02/09 đến hết thứ Hai ngày 03/09/2018.

Đối tác của IOT space